st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

 

Rhaglen 2020

29 Ionawr: AGM followed by a Presentation of New Society Acquisitions

26 Chwefror:

25 Mawrth: 

29 Ebrill: 

27 Mai:  

24 Mehefin: 

30 Medi: 

28 Hydref: 

25 Tachwedd: 

9 Rhagfyr: 

 

 

 

 

Go to top