st-tysul-church

Poster am dathliad dydd Owain Glyndwr yn LlandysulDydd Sadwrn, 16eg Medi, 7.00 yh, yng Nhwesty’r Porth, Llandysul, SA44 4QS.

Arweinydd y Noson: John (Clocs) Jones

Cawl Llysieuog neu Fochyn wedi ei Rostio

Cerddoriaeth a Barddoniaeth

Arddangosfa Owain Glyndŵr

Cyflwynir Gwaith celf, Gwaith celf Owain Glyndŵr gan Graham Lewis a Sally Rogers.

Pris Mynediad: £7.00

Fe’ch cynghorir i sicrhau tocyn ymlaen llaw drwy gysylltu â Gwesty’r Porth – 01559 362202

 

Darllenwch am Elen, mam Owain Glyndŵr, Merch o Landysul.

 

Darllen am hanes Owain Glyndŵr ar y wefan Cymdeithas Owain Glyn Dŵr.

 

 

Go to top