st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

 

Rhaglen 2019

30 Ionawr: AGM + Cwis

27 Chwefror: "Rooted in History: Celebrating Carmarthenshire’s Parks & Gardens" with Penny David

27 Mawrth: "Sanctity, Superstition and the Death of Sarah Jacobs" A talk by Richard Ireland

Yn anffodus ni all Nigel Callaghan dod i siarad am "Horrible Murders!" ar nos Fercher, ond rydym gobeithio byddem yn gallu ail-drefnu yn y dyfodol.

10 Ebrill: Diwrnod Agored yng Ngwesty'r Porth, LLandysul. 12yp - 8yh.

24 Ebrill: "Quarries of Cilgerran" Emyr Phillips

29 Mai:  "Orrible Murders!" Murder, suicide, gory accidents and two-headed calves in 19th century Ceredigion. with Nigel Callaghan

26 Mehefin: "Early days of WW2 in Ceredigion" Helen Palmer, Ceredigion County Archivist

26 Medi: "Ceredigion and the Llandysul Homeguard" with Tony Honeyman

30 Hydref: "SS Great Britain" with Mike Watkins

2 Tachwedd: Film night with Ivor Thomas

11 Rhagfyr: Cinio Nadolig

 

 

Go to top