st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2017

25 Ionawr - AGM followed by a Presentation of the Society’s Recent Acquisitions.

22 Chwefror- “Heritage at your fingertips: The Royal Commission’s Online Services”  Tom Petts

24 Mawrth - Open Day at the Porth Hotel, Llandysul, from 11am.  A chance to view the Society’s collection.

29 Mawrth - Memories of an Evacuee from Liverpool. Barbara Davies

26 Ebrill - The Downton Abbeys of the Teifi-Side.  Gerwyn Morgan

13 Mai - Display at Local and Family History Fair at the National Library of Wales.

31 Mai - Remembering the 1960s.  Mike Watkins

 
Dydd Mercher, 28ain Mehefin: Taith Tywysiedig o amgylch Castell Aberteifi
Cyfarfod yn y Swyddfa Docynnau am 12.45yp Bydd y daith yn dechrau am 1yp.
Pris: £5.00 (i’w dalu ar y dydd).  Bydd y daith yn para am tua 45 munud. Yn dilyn hyn, bydd cyfle i edrych o amgylch.
I archebu lle, cysylltwch â Lesley 07989 127 396 / Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. erbyn Dydd Sadwrn, 17eg Mehefin. 
Mae bwyty 1176 ar agor rhwng 10.00 y.b. a 4.00 y.p. Os ydych yn dymuno cael cinio, awgrymir eich bod yn archebu bwrdd drwy ffonio 01239 562002.
Yn dilyn y daith bydd lluniaeth ar gael yn y bwyty.  Neu bydd Te Prynhawn hefyd ar gael ond bydd angen ei archebu – 01239 562002. Y gost am y te yw £13.50 yr un, neu £18.50 gyda gwydraid o win Prosecco!
 
Lluniau o'r Taith Tywysiedig o amgylch Castell Aberteifi
 
 
1 Gorffennaf: Arddangosfa bach yng Ngharnifal Llandysul a Phont-Tyweli
 
Pop exhibition at Llandysul Carnival
 
 
27 Medi - Interesting local bits and bobs.  Andrew Williams and Jane Kerr

25 Hydref - Film Night. "Valley of Song"  Shown by Ivor E. Thomas

29 Tachwedd - "Mysteries of a Medieval Nunnery" with Jemma Bezant.

13 Rhagfyr - Cinio Nadolig gyda adloniant!

* The programme has changed. Film Night was 29 November but is now 25 October and the talk about Llanllyr is now in November not October as first published.

Newyddion | News

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 29ain Tachwedd, 7.15yh yn Neuadd Tysul
Wednesday, 29th November, 7.15pm in Tysul Hall
 
"Mysteries of a Medieval Nunnery" with Jemma Bezant.
 
 
 

 
 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Go to top