st-tysul-church

Nos Fercher, 27ain Mehefin, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 27th June, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul

"Murder at the Star"

Speaker: Steve Adams


 
 

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top