st-tysul-church

Prosiect hanes lleol newydd.

hanes gyda paned
 

Bydd cyfarfod HANES GYDA PANED yn y Daffodil, Penrhiwllan ar Ddydd Llun 29ain Mehefin, 10.30yb-1yp.

A oes gennych luniau neu atgofion o Aberbanc, Bangor Teifi, Croeslan, Horeb, Maesllyn neu Penrhiwllan? Os felly, fe’ch gwahoddir i ddod a nhw draw a ddweud wrthym amdano nhw.
Bydd gennym arddangosfa fechan o luniau, mapiau a data cyfrifiad yr ardal.
Mae angen eich help gyda’r prosiect newydd hyn, felly dewch draw i gael sgwrs a phaned !

Newyddion | News

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 27ain Mawrth, 2019, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 27th March, 2019, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul
 

"Horrible Murders!" Nigel Callaghan


 
 

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Go to top