st-tysul-church

Prosiect hanes lleol newydd.

hanes gyda paned
 

Bydd cyfarfod HANES GYDA PANED yn y Daffodil, Penrhiwllan ar Ddydd Llun 29ain Mehefin, 10.30yb-1yp.

A oes gennych luniau neu atgofion o Aberbanc, Bangor Teifi, Croeslan, Horeb, Maesllyn neu Penrhiwllan? Os felly, fe’ch gwahoddir i ddod a nhw draw a ddweud wrthym amdano nhw.
Bydd gennym arddangosfa fechan o luniau, mapiau a data cyfrifiad yr ardal.
Mae angen eich help gyda’r prosiect newydd hyn, felly dewch draw i gael sgwrs a phaned !

Newyddion | News

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 31ain Hydref, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 31st October, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul
"The Archaeological Legacy of the Homefront 1914-1918"

Speaker: Alice Pyper, Dyfed Archaeology


 
 

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Go to top