st-tysul-church

 

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 a £11. Ymwelwyr: £3.

Rhaglen 2014
 
29 Ionawr         agm followed by a history quiz
26 Chwefror      Society’s New Acquisitions
26 Mawrt          “My Father’s Farm in the 1930s” - Peter Newill
30 Ebrill            'Remembering the Great War - A memorial tour of the Western Front' - Lester Mason
28 Mai             Guided Llandysul Pub Walk Ending at the Porth Hotel for refreshments (tbc)
25 Mehefin        “Not just a lot of flannel: the rise and decline of the woollen industry in Wales” - Pat Hudson
24 Medi            Film night of vintage films show by Ivor E. Thomas
29 Hydref        “Local Names” - David Thorne
26 Tachwedd“  Llanon Dig” - Fran Muryphy, Dyfed Archaeology
10 Rhagfyr      Cinio Nadolig 
 
Lluniau o'r Cino Nadolig yng Ngwesty'r Porth, Llandysul (Cliciwch ar y llun i agor).
 

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2015

28 Ionawr - Cyfarfod Cyffredin Blynyddol ac wedyn "Hanes Calan Hen" gyda Martin Griffiths

25 ChwefrorPresentation of Society’s Photographs and update on the pubs project

Dydd Sadwrn 21 Mawrth, 9.30yb-1yp "Peint o Hanes, Plîs!" yn y Daffodil, Penrhiwllan. 

Dewch I rannu storiau a hanes Penrhiwllan a’r fro. Bydd arddangosfa bach i’w weld.

25 Mawrth - "Cynefin Project" – Digitising the Tythe maps of Wales Gyda Einion Gruffudd
 
Dydd Sul 12 Ebrill, 12yp-5yh  "Peint o Hanes, Plîs!" yn y Half Moon, Pont-Tyweli. 
Dewch i rannu storiau a hanes tafarndai Pont-Tyweli  - Half Moon, Cilgwyn Hotel, Wilke's Head. Bydd arddangosfa bach i’w weld.
 
Dydd Sadwrn 18 Ebrill, 10.30yb-4yp. Cyfarfod Fforwm Hanes Lleol Ceredigion yn Neuadd Llwyncelyn “Mae'r cyfan yn y newyddion: sut mae papurau newydd digidol wedi newid ein barn ni o hanes".  Gweler eu wefan.
 
29 Ebrill - "The Empress of Ireland" Gyda Wilma Hayes     
 
Dydd Mercher 6 Mai, 6yh-10yh "Peint o Hanes, Plîs!" yng Ngwesty’r Porth, Llandysul. 
Dewch i rannu storiau a hanes y Porth a’r tafarndai eraill yn Llandysul. Bydd arddangosfa bach i’w weld.    

27 Mai - WW1 and the Woollen Industry A talk by Mark Lucas of the National Woollen Museum, Dre-fach Felindre 

Dydd Sul 14 Mehefin, 2-5yp - "Peint o Hanes, Plîs!" yn y King's Arms, LlandysulDewch i rannu storiau a hanes am y King's Arms, King's Head a'y Crown Inn. Bydd arddangosfa bach i’w weld. 

24 Mehefin - The Battle of Waterloo. Gyda Dr Lester Mason 

Dydd Llun 29 Mehefin, 10.30yb-1yp - "Hanes gyda Paned" yn Tafarn y Daffodil.

Dydd Llun 6 Gorffennaf, 6-9yh"Peint o Hanes, Plîs!" yn y Cilgwyn Arms, LlandysulDewch i rannu storiau a hanes am y Cilgwyn Arms. Bydd arddangosfa bach i’w weld. 

Dydd Mercher, 29ain Gorffennaf: Ymweliad ag Eglwys y Carcharorion Rhyfel Eidalaidd, Henllan.

Cyfarfod yno am 6.20 y.h. er mwyn i’r daith o amgylch i ddechrau am 6.30 y.h. (yn union).
Bydd Mr. Jon Meirion Jones yn ein tywys o gwmpas.
Nid yw’r eglwys ar agor i’r cyhoedd ac rydyn wedi bod yn ffodus iawn i allu trefnu’r ymweliad hwn gyda’r perchennog, Mr. Thompson, ac i sicrhau gwasanaeth Mr. Jon Meirion Jones i’n tywys o amgylch.
Cost: Cyfraniad o £4.00 (lleiafswm).
Croeso cynnes hefyd i unrhyw un nad sydd yn aelod o’r Gymdeithas.
A fyddech cystal ag archebu lle erbyn Ddydd Llun 20ain Gorffennaf, drwy gysylltu â Jane Kerr – Rhif Ffôn: 01559363201 neu e-bost: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 
Dydd Sadwrn 26 Medi, 11yb: “Peint o Hanes Llandysul” - Taith dywysedig gyda Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a’r Fro.
Ychydig o hanes tafarndai, ysgolion a siopau.
Cwrdd ym maes parcio Llandysul.  Byddwn yn cerdded i Bont-Tyweli a dod yn ôl drwy Llandysul.  Tua 2 awr.
 Gorffen yng Ngwesty`r Porth.  Gellir archebu bwyd ar 01559 362202.
Mae croeso i gŵn ar dennyn, ond byddwn yn aros yn aml. £1 i oedolion. Plant o dan 16 am ddim.
 
30 Medi -  Tales from the Tower. Gyda David Cooper   

28 Hydref - "'The Welsh cattle droving trade c. 1750-1860, with particular reference to Dyfed.'". Gyda Pat Hudson    

Dydd Sadwrn 14 Tachwedd - Cyfarfod Fforwm Hanes Lleol Ceredigion yn Neuadd Llwyncelyn "Diwydiannau yng Ngheredigion"
Clic yma am fwy o wybodaeth.

Dydd Sadwrn 21 Tachwedd - yng Ngwesty'r Porth, Llandysul: "Teulu Owain Glyndŵr yn Dyffryn Teifi" gan Dr John Davies
Clic yma am fwy o wybodaeth.

Nos Fawrth 24 Tachwedd - Prosiect Hanes Capel Dewi yn Neuadd yr Eglwys: Ffilm ac arddangosfa.
Clic yma am fwy o wybodaeth.

25 Tachwedd Noson Ffilm! "The Last Days of Dolwyn"

Clic yma am fwy o wybodaeth.

 Shown by Ivor E. Thomas

9 Rhagfyr Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Porth 

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2017

25 Ionawr - AGM followed by a Presentation of the Society’s Recent Acquisitions.

22 Chwefror- “Heritage at your fingertips: The Royal Commission’s Online Services”  Tom Petts

24 Mawrth - Open Day at the Porth Hotel, Llandysul, from 11am.  A chance to view the Society’s collection.

29 Mawrth - Memories of an Evacuee from Liverpool. Barbara Davies

26 Ebrill - The Downton Abbeys of the Teifi-Side.  Gerwyn Morgan

13 Mai - Display at Local and Family History Fair at the National Library of Wales.

31 Mai - Remembering the 1960s.  Mike Watkins

 
Dydd Mercher, 28ain Mehefin: Taith Tywysiedig o amgylch Castell Aberteifi
Cyfarfod yn y Swyddfa Docynnau am 12.45yp Bydd y daith yn dechrau am 1yp.
Pris: £5.00 (i’w dalu ar y dydd).  Bydd y daith yn para am tua 45 munud. Yn dilyn hyn, bydd cyfle i edrych o amgylch.
I archebu lle, cysylltwch â Lesley 07989 127 396 / Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. erbyn Dydd Sadwrn, 17eg Mehefin. 
Mae bwyty 1176 ar agor rhwng 10.00 y.b. a 4.00 y.p. Os ydych yn dymuno cael cinio, awgrymir eich bod yn archebu bwrdd drwy ffonio 01239 562002.
Yn dilyn y daith bydd lluniaeth ar gael yn y bwyty.  Neu bydd Te Prynhawn hefyd ar gael ond bydd angen ei archebu – 01239 562002. Y gost am y te yw £13.50 yr un, neu £18.50 gyda gwydraid o win Prosecco!
 
Lluniau o'r Taith Tywysiedig o amgylch Castell Aberteifi
 
 
1 Gorffennaf: Arddangosfa bach yng Ngharnifal Llandysul a Phont-Tyweli
 
Pop exhibition at Llandysul Carnival
 
 
27 Medi - Interesting local bits and bobs.  Andrew Williams and Jane Kerr

25 Hydref - Film Night. "Valley of Song"  Shown by Ivor E. Thomas

29 Tachwedd - "Mysteries of a Medieval Nunnery" with Jemma Bezant.

13 Rhagfyr - Cinio Nadolig gyda adloniant!

* The programme has changed. Film Night was 29 November but is now 25 October and the talk about Llanllyr is now in November not October as first published.

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2016

27 Ionawr - Cyfarfod Cyffredin Blynyddol ac wedyn "Presentation of the Society's recent acquisitions

6 Chwefror - diwrnod agored i ddathlu Diwrnod Genedlaethol Llyfrgelloedd yn Llyfrgell Llandysul

24 Chwefror - "Origins of the Cenotaph" with Dr. Lester Mason

30 Mawrth"History of Motoring in Ceredigion" with Andrew Williams

27 Ebrill - “Wife to moor to lift turf: The daily lives of an elderly Ceredigion couple at the end of the 18th century" with Michael Freeman **Dyddiad wedi newid - yn wreiddiol 28/9**
 
30 Ebrill - Fforwum Hanes Lleol Ceredigion "Cludiant yng Ngheredigion" yn Neuadd Llwyncelyn, SA46 0HF.
Fe fydd y diwrnod yn gynnwys siaradwyr ar nifer o agweddau o gludiant yn yr ardal, gan gynnwys Cofrestriadau ceir, Llongau a chytundebau Criw, Rheilffyrdd a hanes y ffyrdd yng Nheredigion. 
Mynediad £6.50, i gynnwys te, coffi a chinio ysgafn. Croeso cynnes i bawb.
Rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ( email / 01970 832573) i fwcio le, er mwyn i ni ddod â digon o fwyd!
 
14 Mai, 10yb-4yp Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.
Diwrnod llawn o sgyrsiau, cyflwyniadau a stondinau, a chyfle i siarad gydag arbenigwyr yn y maes. Diwrnod delfrydol i bawb sy’n ymddiddori ym mhob agwedd o Hanes Teulu a Hanes Lleol. Cynhelir y digwyddiad mewn cydweithrediad â Chymdeithas Hanes Teulu Ceredigion a Chymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru. Mynediad am ddim.
Bydd gan y Cymdeithas stondin yn y digwyddiad hyn.
 
25 Mai, 6yh - Ymweliad â’r “Internal Fire Museum of Power” yng Nghastell Pridd, Tanygroes. SA43 2JS.
Mae’r Amgueddfa wedi ei lleoli ar heol yr A487 (Aberteifi i Aberystwyth), 8 milltir i’r gogledd o Aberteifi, ychydig cyn pentref Tanygroes (fe welwch arwyddion o’r heol).
Bwriedir cwrdd ym Maes Parcio’r Amgueddfa ar gyfer y daith o amgylch a fydd yn dechrau am 6.00 y.h., pan fyddant yn dechrau nifer o’r peiriannau.
Cost: £6.00 y person (£5.00 gostyngiad). Bydd tê a choffi ar gael (am gost ychwanegol).
Croeso i aelodau, unrhyw un nad sydd yn aelod, ffrindiau a pherthnasau – mae angen lleiafswm o 20.
Os am ddod, a fyddech cystal ag archebu lle gyda Lesley ar Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. er mwyn i ni gael gwybod y nifer fydd yn dod.
Byddwn yn falch iawn petaech yn ymuno â ni ar gyfer yr ymweliad – cewch eich rhyfeddu!!

29 Mehefin - "Llandysul Railway" with Ken Jones

24 Awst, 6yh: Ymweliad ag Amgueddfa Peter Newill
Gerynant, Talgarreg. SA44 4ESDydd Mercher, 24ain Awst. Cwrdd yn yr Amgueddfa am 6.00 y.h.
Nid oes tal mynediad ond croesewir cyfraniadau.  Mae yna dafarn gerllaw lle gallwn gwrdd am ddiod yn dilyn yr ymweliad (opsiynol).

28 Medi -  "Maritime Archaeology – Home & Away" with Prof. Nigel Nayling **Dyddiad wedi newid - yn wreiddiol 27/4**

26 Hydref -  "Ceredigion Limekilns" with Richard Lewis

30 Tachwedd Film Night with Ivor Thomas

Ychydig dros 100 mlynedd, yn 1916 dangoswyd y ffilm "Battle of the Somme" yn yr Assembly Hall y Porth.
Byddwn yn dangos y ffilm eto ar Nos Fercher 30ain Tachwedd, 7yh, Yng Gwesty'r Porth, Llandysul.
 
Battle of the somme poster

 

14 Rhagfyr Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Porth 

 

Newyddion | News

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 28ain Mawrth, 7.15yh yn Ngwesty'r Porth, Llandysul
Wednesday, 28th March, 7.15pm in the Porth Hotel, Llandysul
"History of Llanfair and those who lived there" with Tom Cowcher

 


 
 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top