st-tysul-church

Baptism Records for Llandysul 1798-1910 cd cover

Mae'r cryno-ddisg yn gynnwys y Cofnodion Bedyddio'r bedair eglwys ym Mhlwyf Llandysul (Ceredigion): St. Tysul (Llandysul), Dewi Sant (Capel Dewi),  St. Ffraed (Tregroes) a St. Ioan (Pontsiân), 1799-1910.

Mae cryno-ddisg yn cynnwys mynegai chwiliadwy, adysgrifiad o Gofrestr y Plwyf ac, yn eithaf unigryw i’r prosiect hwn, llun digidol o’r cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr.

Postio a Phacio yn y D.U ac Ewrop: £4.00

 

Am weddill y byd  £5.00.

£11.00
CD cover for  1799-1910 Llandysul Parish Burial Records

Mae'r cryno-ddisg yn gynnwys y Cofnodion Claddu i’r bedair eglwys ym Mhlwyf Llandysul (Ceredigion): St. Tysul (Llandysul), Dewi Sant (Capel Dewi),  St. Ffraed (Tregroes) a St. Ioan (Pontsiân), 1799-1910.

Mae cryno-ddisg yn cynnwys mynegai chwiliadwy, adysgrifiad o Gofrestr y Plwyf ac, yn eithaf unigryw i’r prosiect hwn, llun digidol o’r cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr.

Postio a Phacio yn y D.U ac Ewrop: £4.00

Am weddill y byd  £5.00.

 

£13.00
Llandysul Parish Marriage 1755-1910 CD image

Mae'r cryno-ddisg yn gynnwys y Cofnodion Priodasau a Gostegion Priodasi’r bedair eglwys ym Mhlwyf Llandysul (Ceredigion): St. Tysul (Llandysul), Dewi Sant (Capel Dewi),  St. Ffraed (Tregroes) a St. Ioan (Pontsiân), 1799-1910.

Mae cryno-ddisg yn cynnwys mynegai chwiliadwy, adysgrifiad o Gofrestr y Plwyf ac, yn eithaf unigryw i’r prosiect hwn, llun digidol o’r cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr.

Postio a Phacio yn y D.U ac Ewrop: £4.00

 

Am weddill y byd  £5.00.

£15.00

Newyddion | News

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 28ain Mawrth, 7.15yh yn Ngwesty'r Porth, Llandysul
Wednesday, 28th March, 7.15pm in the Porth Hotel, Llandysul
"History of Llanfair and those who lived there" with Tom Cowcher

 


 
 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Go to top