st-tysul-church

Baptism Records for Llandysul 1798-1910 cd cover

Mae'r cryno-ddisg yn gynnwys y Cofnodion Bedyddio'r bedair eglwys ym Mhlwyf Llandysul (Ceredigion): St. Tysul (Llandysul), Dewi Sant (Capel Dewi),  St. Ffraed (Tregroes) a St. Ioan (Pontsiân), 1799-1910.

Mae cryno-ddisg yn cynnwys mynegai chwiliadwy, adysgrifiad o Gofrestr y Plwyf ac, yn eithaf unigryw i’r prosiect hwn, llun digidol o’r cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr.

Postio a Phacio yn y D.U ac Ewrop: £4.00

 

Am weddill y byd  £5.00.

£11.00
CD cover for  1799-1910 Llandysul Parish Burial Records

Mae'r cryno-ddisg yn gynnwys y Cofnodion Claddu i’r bedair eglwys ym Mhlwyf Llandysul (Ceredigion): St. Tysul (Llandysul), Dewi Sant (Capel Dewi),  St. Ffraed (Tregroes) a St. Ioan (Pontsiân), 1799-1910.

Mae cryno-ddisg yn cynnwys mynegai chwiliadwy, adysgrifiad o Gofrestr y Plwyf ac, yn eithaf unigryw i’r prosiect hwn, llun digidol o’r cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr.

Postio a Phacio yn y D.U ac Ewrop: £4.00

Am weddill y byd  £5.00.

 

£13.00
Llandysul Parish Marriage 1755-1910 CD image

Mae'r cryno-ddisg yn gynnwys y Cofnodion Priodasau a Gostegion Priodasi’r bedair eglwys ym Mhlwyf Llandysul (Ceredigion): St. Tysul (Llandysul), Dewi Sant (Capel Dewi),  St. Ffraed (Tregroes) a St. Ioan (Pontsiân), 1799-1910.

Mae cryno-ddisg yn cynnwys mynegai chwiliadwy, adysgrifiad o Gofrestr y Plwyf ac, yn eithaf unigryw i’r prosiect hwn, llun digidol o’r cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr.

Postio a Phacio yn y D.U ac Ewrop: £4.00

 

Am weddill y byd  £5.00.

£15.00

Newyddion | News

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 27ain Mawrth, 2019, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 27th March, 2019, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul
 

"Horrible Murders!" Nigel Callaghan


 
 
Go to top