st-tysul-church

Mae Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a’r Cylch wedi ddigideiddio'r Cofrestrau Bedyddiadau, Priodasau a Chladdedigaethau i’r bedair eglwys ym Mhlwyf Llandysul (Ceredigion): St. Tysul (Llandysul), Dewi Sant (Capel Dewi),  St. Ffraed (Tregroes) a St. Ioan (Pontsiân).

Mae pob un o’r tri cryno-ddisg yn cynnwys mynegai chwiliadwy, adysgrifiad o Gofrestr y Plwyf ac, yn eithaf unigryw i’r prosiect hwn, llun digidol o’r cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr.

Mae’r rhain ar gael ar dri chryno-ddisg:

Cofnodion Bedyddiadau                               1798-1910       £11.00 + p/p

Cofnodion Claddedigaethau                          1799-1910       £13.00 + p/p

Cofnodion Priodasau a Gostegion Priodas      1755-1910       £15.00 + p/p

Fel cynnig arbennig, gellir prynu’r tri chryno-ddisg gyda’i gilydd am £30.00 + p/p.

Postio a Phacio yn y D.U.:  1 neu 2 gryno-ddisg - £4.00;  3 chryno-ddisg - £5.50.

Postio rhyngwladol:  1 CD £4;   2 CDs £5;   3 CDs  £7.50.

Mawr obeithiwn bydd y cofnodion yma o gymorth i’r sawl fydd yn chwilio am hanes eu cyndeidiau yn ardal Llandysul. Bydd elw gwerthiant yr holl gryno-ddisgiau yn cael ei rannu’n gyfartal rhwng Eglwys St. Tysul, Llandysul a’r Gymdeithas Hanes. 

Newyddion | News

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 28ain Mawrth, 7.15yh yn Ngwesty'r Porth, Llandysul
Wednesday, 28th March, 7.15pm in the Porth Hotel, Llandysul
"History of Llanfair and those who lived there" with Tom Cowcher

 


 
 

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top