st-tysul-church

Mae Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a’r Cylch wedi ddigideiddio'r Cofrestrau Bedyddiadau, Priodasau a Chladdedigaethau i’r bedair eglwys ym Mhlwyf Llandysul (Ceredigion): St. Tysul (Llandysul), Dewi Sant (Capel Dewi),  St. Ffraed (Tregroes) a St. Ioan (Pontsiân).

Mae pob un o’r tri cryno-ddisg yn cynnwys mynegai chwiliadwy, adysgrifiad o Gofrestr y Plwyf ac, yn eithaf unigryw i’r prosiect hwn, llun digidol o’r cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr.

Mae’r rhain ar gael ar dri chryno-ddisg:

Cofnodion Bedyddiadau                               1798-1910       £11.00 + p/p

Cofnodion Claddedigaethau                          1799-1910       £13.00 + p/p

Cofnodion Priodasau a Gostegion Priodas      1755-1910       £15.00 + p/p

Fel cynnig arbennig, gellir prynu’r tri chryno-ddisg gyda’i gilydd am £30.00 + p/p.

Postio a Phacio yn y D.U.:  1 neu 2 gryno-ddisg - £4.00;  3 chryno-ddisg - £5.50.

Postio rhyngwladol:  1 CD £4;   2 CDs £5;   3 CDs  £7.50.

Mawr obeithiwn bydd y cofnodion yma o gymorth i’r sawl fydd yn chwilio am hanes eu cyndeidiau yn ardal Llandysul. Bydd elw gwerthiant yr holl gryno-ddisgiau yn cael ei rannu’n gyfartal rhwng Eglwys St. Tysul, Llandysul a’r Gymdeithas Hanes. 

Newyddion | News

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 27ain Mawrth, 2019, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 27th March, 2019, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul
 

"Horrible Murders!" Nigel Callaghan


 
 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top