st-tysul-church

Hanes Gyda Paned

 Prosiect hanes lleol newydd

A oes gennych luniau neu atgofion or pentrefi hyn yn y gorffennol?

Os felly, fe’ch gwahoddir I ddod a nhw draw a ddweud wrthym amdano nhw.

Dydd Llun, 26ain Ionawr 2015

1yp - 8yh

yn y Daffodil, Penrhiwllan

Bydd gennym arddangosfa fechan o luniau, mapiau a data cyfrifiad yr ardal

 

         Mae angen eich help gyda’r prosiect newydd hyn, felly dewch draw I gael sgwrs a phaned !

to have a chat and a cuppa!

The Daffodil Inn, 01559 370343. 

Penrhiwllan, Llandysul, SA44 5NG

 

 

Newyddion | News

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher, 26ain Mehefin, 2019, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul
Wednesday, 26th June, 2019, 7.15pm in Tysul Hall, Llandysul

 "Early days of WW2 in Ceredigion"
with Helen Palmer, Ceredigion County Archivist

 


Go to top