st-tysul-church

Newyddion | News

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Wednesday June 26th at 7pm:

Farming Records of Ann Evans, Highmead & Joseph Jenkins, Tregaron
A talk by Michael Freeman

Location: Riverside Bunkhouse, Llandysul Paddlers, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AA .

Croeso cynnes i bawb! All Welcome !


Go to top